WAJIBU-JAMII WA MWANAZUONI WA AFRIKA

Issa Shivji. Rai yangu kwenu ni kwamba kuna haja ya kufanya utafiti wa msingi na wa maana katika hali yetu halisi (basic research). Kutokana na tafiti hizo tutaweza kujenga nadharia zitakazotuelekeza na kutuongoza juu ya namna ya kuleta mabadiliko ya maana.